ICM Partizánske

Poďakovanie za spoluprácu pri prevencii AIDS a Sociálno-pedagogických javov Informačné centrum mladých v Partizánskom chce vyjadriť poďakovanie a obdiv lektorovi Občianskeho zruženia ACET „ Radoslavovi Hruškovi “ , za skvele zvládnutú prácu s mládežou, ktorú vykonal na Spojenej škole vo…

Gymnázium Mateja Bela, Zvolen

HODNOTENIE BESEDY/ACET Najväčší učiteľ národov J. A. Komenský venoval veľkú pozornosť výchove. Bol toho názoru, že lepšie je vychovávať, ako potom prevychovávať. Keďže je táto myšlienka vysoko aktuálna v dnešnej dobe, zúčastnili sa naši študenti osemročného gymnázia niekoľkých besied, zameraných…

Jaroslav Dodok, Mavio Media

Mnohí podnikatelia a manažéri sú presvedčení o svojich komunikačných či predajných zručnostiach. I napriek tomu prichádzajú o desiatky uzavretých obchodov, pretože si nevedia dohodnúť termín či riešiť námietky svojich zákazníkov. Preto považujem školenia Rada Hrušku za veľmi prínosné, pretože čerpá…